Strategie vytváří budoucnost

Alexander Visnyai

B2B lead generation expert

B2B lead generation stratég

Umožňuji klientům dosahovat jejich ambiciózních celofiremních cílů skrze Strategii a Lead generation marketing. Strategii vnímám jako široce založený koncept, který řeší podstatu firemního růstu holisticky, ne jen skrz dílčí části. Ty jsou pak už jen taktickým nástrojem k realizaci vytyčených firemních cílů.

VÍCE OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V B2B

Vytvořím pro vás účinnou B2B Lead generation strategii a společně ji postupnými kroky implementujeme k vám do firmy.

DLOUHODOBÝ FIREMNÍ RŮST

Společně se zaměříme na dlouhodobý udržitelný růst vaší firmy. A to jak z pohledu obchodních výsledků, ale tak i tržního podílu.

EXPANZE FIRMY DO ZAHRANIČÍ

Vytvořím pro vás účinnou exportní strategii, díky které vám usnadním vstup na zahraniční trhy

ŠKOLENÍ A MENTORING

Umožním vám i vašim zaměstnancům stát se odborníkem v B2B marketingu a tím urychlím růst vaší frimy.

8 důvodů proč spolupracovat

Alexander Visnyai
 1. Tvorba a realizace B2B lead generation marketingových a businessových strategií je pro mě smysl mého profesního života.
 2. Všeobecně rád vyhledávám spolupráci s klienty z oblasti B2B, ale i e-commerce, kteří mají ambice, stanovují si růstové firemní cíle a následně hledají cestu, jak těchto cílů dosáhnout.
 3. Není pro mě rozhodující vaše aktuální situace, jako je velikost firmy, obrat, obor podnikání apod. Primárně mě zajímá, čeho chcete dosáhnout, zda vám budu umět pomoci a zda od vás mohu očekávat férovost.
 4. Společně s klienty očekávame, že vzájemná spolupráce bude úspěšná. Proto Vám pomohu jak s návrhem řešení, tak i jeho realizací a implementací. Za svůj návrh tedy přijímám jasnou zodpovědnost.
 5. Stejně jako v životě, tak i při spolupráci s klienty, si jednoznačně zakládám na poctivosti, transparentnosti, pravdomluvnosti a na tom, že vždy dodám to, co jsem slíbil a to v maximální kvalitě.
 6. Moji velkou výhodou je, že jsem naprosto nezávislý a nejsem jakkoli vázaný k žádné třetí straně. Mohu tedy  klientům navrhnout takové nezávislé řešení, které je pro něj v ten daný moment opravdu nejlepší.
 7. Spolupráci vnímám jako osobní závazek vůči klientovi a přistupuji k návrhu řešení tak, jako bych navrhoval strategii pro vlastní společnost.
 8. Pozitivní renomé je totiž základním stavebním prvkem mého podnikání. Proto si zakládám na maximální profesionalitě, kvalitě a na tom, abych se jakkoli nezpronevěřil svým hodnotám a zásadám.

Chtěli byste:

 • zvýšit počet kvalifikovaných leadů?
 • zvýšit počet obchodních příležitostí?
 • více platících zákazníků?
 •  dlouhodobý firemní růst?
 • dlouhodobě plnit celofiremní cíle?
 • expandovat do zahraničí?
Ozvěte se mi !!!

Odbornost a zkušenosti

Alexander Visnyai

Mé zkušenosti a odbornost:

 • Marketingový a businessový stratég
 • Expert na B2B lead generation
 • Google Certified Trainer pro B2B & Retail
 • Founder Leadgen Akademie
 • 14 let v marketingu a businessu
 • 11 let v digitálních agenturách
 • 8 let kontinuálně v C-level
 • 3 roky v mentorství digitálních projektů
 • 50+ realizovaných strategických workshopů
 • 100+ realizovaných strategií

Absolvoval jsem řadu exkluzivních rozvojových businessových, marketingových a manažerských programů:

 • Google CEE Elevator Business Coaching
 • Google ALP Business
 • Google Export Academy
 • ATAIRU Autentický Leadership

Postavil jsem agenturu digitálního marketingu na Slovensku. V Česku jsem byl jedním ze dvou leaderů, kteří postavili agenturu se souhrnným ročním obratem větším než 250 mil. Kč.

V průběhu své kariéry jsem spolupracoval s firmami z B2C i B2B, které měly obrat od 10-tek milionů až po částky, které přesahují 1 mld. Kč.

Konkrétně to byly např. tyto firmy: TARPAN Group, Analytics Data Factory, Preciosa, Profimed, Expert ČR, Elmax, Proceram, Liebherr, Hypermedie a další.

Články z blogu

Reference

Po zevrubné analýze naší společnosti, připravil Alexander plán, který jsme krok po kroku začali realizovat. Co bylo cílem? Nastavit a zlepšit interní i externí komunikaci, tak aby zaměstnanci znali vizi, misi, strategii firmy a cítili větší sounáležitost se společností, kde pracují. Vůči zákazníkům a segmentu IT bylo cílem se profilovat jako spolehlivý odborník na správu dat. Postupně naplňujeme jednotlivé body plánu a výsledky jsou vidět. Alexander Visnyai je člověk, který říká věci na rovinu a díky tomu dokáže firmu skutečně posunout.
Veronika Zahradníková
Marketing & partner manager
Analytics data factory, s.r.o.

Leadgen Akademie

Alexander Visnyai

Jsem zakladatelem projektu Leadgen Akademie, která je komplexním rozvojovým programem pro firmy a profesionály z B2B.

Posláním akademie je vzdělávat firmy a profesionály z B2B v oblasti lead B2B generation a přímo tak umožnit jejich firmám rychleji dosahovat marketingových, obchodních a celofiremních cílů.

Cílem je praktickou formou naučit firmy, jak získávat leady a následně je přeměnit na obchodní příležitosti. Účastníci akademie mají k dispozici konzultace a mentoring s lektory, aby jim umožnili co nejlépe vytvořit a realizovat B2B lead generation systém pro jejich firmy a projekty.

Všichni lektoří jsou experti na lead generation, jelikož akademie zastává filozofii, že  správnou cestou pro získání nových znalostí a dovedností je, učit se vždy se od těch nejlepších.

Pojďme se potkat

Mým cílem je umožnit českému B2B trhu rozvoj nejen v tuzemsku, ale i v následné expanzi do zahraničí. 

Pokud nevidíte prostor pro přímou spolupráci, můžeme si vzájemně předat kontakty a případně se inspirovat. Networking je totiž nedílnou součástí každého podnikání. 

Pojďme se tedy potkat a zjistit, v čem si můžeme navzájem pomoci.

Alexander Visnyai

Proč B2B lead generation?

Správně vytvořený a implementovatný systém B2B Lead generation je pro firmy z oblasti B2B klíčové nejen pro získání nových zákazníků, ale pro celkový rozvoj.

Jaké jsou hlavní benefity B2B lead generation systému pro firmy?
Zvýšení efektivity a produktivity firmy

Součástí B2B lead generation je i využívání digitálních nástrojů a různých forem automatizace k získávání leadů. Díky tomu se samozřejmě zvyšuje jejich počet a zároveň se snižuje nákladovost celého systému.

Budování dlouhodobých vztahů s klienty

B2B lead generation systém by neměl být zaměřený jen čistě na akvizici, ale měl by podporovat budování vztahů se stávajícími zákazníky.

Spojování obchodu a marketingu

Pro vytvoření úspěšného B2B lead generation systému je nutné, aby jak při jeho tvorbě, tak i následné realizaci byly aktivní obě skupiny, tedy jak marketing, tak obchod.

Dlouhodobý firemní růst

Pouze díky systematickému kontinuálnímu získávání kvalitních obchodních příležitostí může jakákoli B2B firma růst.