Alexander Visnyai.jpg
"Chci firmy inspirovat a ukázat jim, že holistický přístup a správně definovaná a realizovaná marketingová strategie, jsou základem pro dlouhodobý firemní růst a dosažení cílů."

B2B marketing

Slovo "Strategie" pochází z řeckého slova Strategos

  • Stratos = vojsko, výprava

  • Agein = vést

Ve starověkém Řecku byli "Athénští stratégové", kteří v 5.století př.n.l. měli jak moc vojenskou, tak i politickou. 

Stratég, kterému bylo svěřené vrchní velení, se nazýval "Stratégos autokrátor", který během vojenského tažení nabyl téměř neomezené moci.

Jedním z nejznámějších z Athénských vůdců byl v době řecko-perských válek Themistoklés, který prosadil vybudování námořnictva na obranu před perskou hrozbou.

Themistocles.png
Strategický marketing.png

Co znamená Strategický marketing?

Strategický marketing se nezaměřuje jen na problematiku marketingu, ale je zasazený do širšího kontextu celé firmy.

Z filozofie strategického marketingu pak firmy vychází při:

  • plnění svých obchodních cílů

  • plnění svých marketingových cílů

  • stanovení cílových trhů

  • při positioningu

  • při plánování marketingových výdajů.

Z pohledu hierarchie pozic, není Stratég součástí denní operativy, a proto není zařazený do běžného denního fungování firmy. 

Ovšem pro účely plnění strategických cílů je jeho pozice mezi CEO a ostatními členy boardu a z pohledu nadřazenosti přebírá vedoucí kompetence.

 

Stratég přímo ovlivňuje směřování firmy i jednotlivých oddělení, ale vždy jen na úrovni strategie. Jednotlivá oddělení pak mají za úkol, na základě vlastní taktiky, plnit nastavené cíle.

Pozici stratéga je vhodné doplnit analytikem. Ve vzájemné kooperaci pak společně hledají příležitosti pro růst a to jak na vnitrofiremní úrovni, tak i mimo firmy - expanze.

Strategický marketing.png