top of page

B2B marketing

"Chci firmy inspirovat a ukázat jim, že holistický přístup a správně definovaná a realizovaná marketingová strategie, jsou základem pro dlouhodobý firemní růst a dosažení cílů."

Jak na úspěšný B2B marketing ?

Cílem B2B marketingu je porozumět potřebám a obavám jiných podniků a efektivně komunikovat hodnotu vašich produktů nebo služeb způsobem, který tyto potřeby a obavy řeší.

 

Nabídnuté řešení následně vede k prodeji produktů a služeb a tím tvorbě obratu firmy.

Je nutné si uvědomit, že pro B2B platí jiné marketingové principy, než je tomu v klasické e-commerce, tedy v B2C. 

Jedna z největších výzev B2B marketingu je schopnost identifikovat a následně zacílit na správné publikum. Je velice důležité, aby společnosti porozuměly specifickým potřebám a obavám své cílové skupiny a aby jim mohly účinně nabízet konkrétní řešení.

K identifikaci cílového publika a taktiky jejího oslovení slouží marketingová strategie, která je základním stavebním kamenem pro úspěšný marketing.

1.jpg
Konzultace a mentoring.jpg

Konzultace a mentoring

Marketingová strategie.jpg

Marketingová strategie

Dlouhodobá spolupráce.jpg

Dlouhodobá spolupráce

Školení a workshopy.jpg

Školení a

workshopy

1.jpg

Leadgen marketing

 

Cílem leadgen marketingu je generování kvalifikovaných potenciálních zákazníků a jejich následné transformace na reálné platící zákazníky.

Existuje mnoho způsobů a taktik, jak získat a oslovit potenciální zákazníky. Ty kvalitní a dlouhodobě udržitelné jsou založené na vytváření a distribuci hodnotného obsahu a nabídek, které jsou distribuovány obvykle prostřednictvím různých online marketingových kanálů.

Příkladem hodnotného obsahu mohou být:

  • e-booky

  • webináře

  • infografiky

  • případové studie

  • apod.

Fotky na web.jpg

Samozřejmě stále platí to, že pokud mají mít všechny tyto aktivity pozitivní dopad na cílové publikum, je nezbytné nejdříve realizovat důkladnou marketingovou strategii, díky které získáte odpovědi na to:

  • kdo je vaše cílové publikum

  • jakým způsobem ho oslovit

  • jak postupně toto publikum transformovat na dlouhodobé platící zákazníky.

bottom of page