top of page
Vyhledat

4 důvody, proč počet leadů není vhodný cíl

Lead generation, neboli generování potenciálních zákazníků, je pro mnoho firem základním stavebním kamenem obchodního úspěchu. A i přesto, že získávání nových leadů je důležitou součástí růstu podnikání, stanovit si počet leadů jako hlavní cíl může vést k řadě negativních důsledků.


Samozřejmě, že krátkodobé vychýlení strategie ve prospěch maximalizace leadů může být pro firmu prospěšné, ovšem při takovémto dlouhodobém nastavení rozhodně převládají negativní důsledky.


V tomto dílu B2B leadgen tipů se podíváme na 4 hlavní rizika toho, když si nastavíte počet leadů jako primární cíl.


1.Kvantita versus kvalita


Stanovením počtu leadů jako hlavního cíle může vést k tomu, že si jako relevantní lead definujete ty, které dosahuji velice nízké kvality. Tím myslím to, že si za relevantní lead označíte například každého odběratele newsletteru, každé stažení e-booku apod.

Toto kvantitativní pojetí definice leadů může vést ke zbytečné ztrátě času a zdrojů při snaze, oslovit tyto neefektivní kontakty.

2. Nekonzistence v obchodní strategii


Orientace na počet leadů může způsobit, že nebudete rozvíjet další důležité oblasti své obchodní strategie. Například zanedbáte kvalitu zákaznického servisu nebo inovaci produktů, což může vést k nespokojenosti stávajících zákazníků a ve finále i k propadu tržeb.

3.Krátkodobé myšlení


Zaměření se na počet leadů jako hlavního cíle může vést k orientaci na krátkodobé výsledky. To pak často bývá na úkor dlouhodobého růstu a stability firmy.

Krátkodobé úspěchy mohou způsobit, že se firma nebude dlouhodobě rozvíjet a držet směr trvale udržitelné strategie.


4.Nízká efektivita marketingových kampaní


Pokud je hlavním cílem získávání co největšího množství leadů, jsou tomu následně podřízeny i marketingové kampaně. Ty by se vedle akvizice leadů měly soustředit i na cílenou komunikaci s potenciálními zákazníky a budování důvěry.

A právě nevyvážené nastavení kampaní ve prospěch akvizice může ohrozit dlouhodobou strategii a růst firmy.


Závěr


V rámci marketingového funnelu je důležité, aby byl trychtýř plněný dostatečným počtem leadů.

Ale je klíčové, aby orientace na jejich počet nebyla na úkor kvality, jelikož kvalita je to, co vede k dlouhodobému plnění cílů a udržitelnému rozvoji firmy.

bottom of page