top of page
Vyhledat

Definujte si jednotnou strategii

Leadgen marketing je jedním z nejpopulárnějších způsobů, jak úspěšné firmy získávají nové zákazníky, zvyšují svůj obrat a plní celofiremní cíle. Tento nástroj je velice účinný nejen v B2B a Retailu, ale lze ho uplatnit i v segmentu e-commerce.


Nicméně, úspěch leadgen marketingu závisí na mnoha faktorech a jedním z nich je, zda má firma definovanou vlastní celofiremní strategii.


Definice strategie


Definic pojmu strategie je mnoho. Já používám velice jednoduchou, která je: "Strategie je dlouhodobý plán činností, jejichž realizace vede k dosažení celofiremního cíle."


Proč mít strategii?


Definovaná celofiremní strategie pomáhá sjednotit cíle a směřování firmy.Díky tomu budou mít všechna oddělení a zaměstnanci jasný směr, kterým se mají ubírat, a měli by spolupracovat na dosažení těchto cílů.


Pokud firma nemá jasně stanovenou strategii, mohou se jednotlivé oddělení zaměřit na odlišné priority, což může vést k neefektivnímu využití zdrojů a snížení úspěšnosti leadgen marketingu.Co to znamená pro Leadgen?


Celofiremní strategie umožňuje koordinovat i leadgen marketingové aktivity a zajistit, že vše bude v souladu s celkovými cíli firmy. Tím se zvyšuje pravděpodobnost úspěchu, protože všechny marketingové kampaně a aktivity budou mít společný cíl a budou navzájem podporovat své úsilí.


Bez koordinace marketingových aktivit mohou být zdroje vynaloženy na neefektivní a nekonzistentní kampaně, které nevedou k požadovaným výsledkům.


bottom of page