top of page
Vyhledat

Jaká nepochopení Leadgen strategie ničí váš růst?

Pro mnoho marketérů a majitelů firem zůstává B2B lead generation marketing stále nepochopeným konceptem. V praxi vidím 3 základní nepochopení, které způsobují, že je vytvořená lead generation strategie hodnocená jako neúspěšná. Těmito nepochopeními jsou:

 • Nesprávná definice pojmu “Lead”

 • Nevhodně zvolené metriky

 • Nedostatek trpělivosti a špatné očekávání

Pojďme se tedy podívat konkrétně na tyto jednotlivé body.

1.Nesprávná definice pojmu "Lead"

Za “lead” považujeme osobu nebo společnost, která projevila zájem o váš produkt nebo službu. Takovým projevem zájmu může být:

 • vyplnění poptávkového formuláře

 • stažení e-booku nebo case study

 • žádost o demo

 • registrace na event (přednáška, webinář)

 • apod.

Získaný lead pak následně postupuje v rámci sales funnelu do obchodního CRM, aby se v ideálním případě doobchodoval.

V praxi se setkávám s tím, že "lead" je vnímaný už jako reálně platící zákazník nebo firma, což způsobuje řadu nepochopení a špatných rozhodnutí.


2. Nevhodně zvolené metriky a očekávání

V reálu vidím, že marketéři a majitelé firem často nevědí, jaké metriky pro měření lead generationu zvolit a poté nemohou správně vyhodnotit jejich úspěšnost. Často měří pouze povrchní metriky, jako jsou například:

 • počet návštěv na webu

 • počet likes na sociálních sítích

 • počet odběratelů v newsletteru

Místo toho byste měli sledovat metriky:

 • počet kvalifikovaných leadů

 • konverzní míra (poměr poptávky vs. reálný klient)

 • náklady na získání poptávky a reálného klienta

 • průměrný příjem na klienta (CLV)

3. Nedostatek trpělivosti a špatně nastavené očekávání

B2B lead generation marketing vyžaduje čas a trpělivost, než přinese ovoce. Je důležité si uvědomit, že se nejedná o dny ani týdny, ale spíše o mnoho měsíců, než přijdou výsledky.

Je to samozřejmě dané tím, že B2B prodejní cyklus je zpravidla mnohem delší, než je tomu v případě B2C marketingu. Důsledkem nesprávného očekávání ohledně rychlosti návratnosti investic může být předčasné ukončení kampaně a tím pádem i promarněná investice.


Potřebujete vytvořit strategii?


Pokud jste ve fázi, že vytváříte nebo plánujete vytvořit strategii a zvažujete spolupráci se stratégem, doporučuji si dát společnou úvodní konzultaci, kde můžeme zhodnotit vaši současnou situaci, probrat vaše cíle a jak jich dosáhnout.


Pro snadnější rozhodování vám doporučuji si přečíst tyto články:

bottom of page