top of page
Vyhledat

Jaký je rozdíl mezi Lead gen a Demand gen?

Lead gen a Demand gen jsou důležitou součástí marketingové B2B strategie. Tyto dva pojmy se často zaměňují nebo používají jako synonyma, ale ve skutečnosti mají každý svůj vlastní cíl a zaměření.

Pojďme se tedy podívat, jaké jsou mezi nimi rozdíly a jak je správně využít v rámci marketingové strategie, aby nám pomohly plnit marketingové, obchodní a celofiremní cíle.

1. Definice: Co je lead gen a co je demand gen?


Lead gen = generování leadů, je proces získávání kontaktů na potenciální zákazníky, kteří projevili zájem o vaše produkty či služby. Tato strategie se zaměřuje na přeměnu návštěvníků webových stránek, sledujících sociálních médií nebo účastníků eventů na kontakty, které lze dále zpracovat v rámci prodejního procesu.


Demand gen = generování poptávky, je širší marketingový proces zaměřený na vyvolání zájmu o produkty či služby u potenciálních zákazníků. Hlavním cílem demand gen je vytvořit povědomí o značce, představit řešení, která nabízíte, a vytvořit poptávku po nich na trhu.


2. Cíle a zaměření


Lead gen: Hlavním cílem je získat kontakty na potenciální zákazníky, které následně postupují do obchodní pipeliny. Příkladem konkrétních aktivit k získání kontaktů je například vyplnění formuláře, přihlášení k odběru newsletteru nebo stažení e-booku.


Demand gen: Má širší zaměření a zahrnuje vytváření povědomí o značce, budování důvěry a vztahů s potenciálními zákazníky a poskytování informací, které jim pomohou v rozhodovacím procesu. Tato strategie využívá tyto aktivity: obsahový marketing, e-mailový marketing, sociální média, SEO, webináře apod.


3. Taktiky a nástroje


Lead gen a demand gen používají různé taktiky a nástroje k dosažení svých cílů.

Mezi nejběžnější taktiky lead gen patří:

 • Landing pages s formuláři

 • Newslettery a e-mailové kampaně s cílem zobchodování

 • Gated obsah (např. e-booky, bílé knihy, webináře)

 • Akce a konference

 • PPC reklama s cílem získat kontakty

 • Sociální média s důrazem na konverze

Mezi běžné taktiky demand gen patří:

 • Obsahový marketing (blogy, články, infografiky, videa, podcasty)

 • Sociální média zaměřená na zvýšení povědomí o značce a interakci

 • E-mailový marketing s cílem budovat vztahy a vzdělávat zákazníky

 • SEO a organický růst

 • PR a mediální vztahy

 • Spolupráce s influencery a partnerství


4. Měření výsledků a KPI


Lead gen a demand gen mají také odlišné metriky a KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) pro hodnocení úspěchu marketingových snah.

Pro lead gen je důležité sledovat metriky, jako jsou:

 • Počet získaných leadů

 • Konverzní míry (např. procento návštěvníků, kteří se stali leady)

 • Náklady na získání leadu (CPL)

 • Kvalita leadů (např. hodnocení leadů, úspěšnost konverze leadů na zákazníky)

Pro demand gen je důležité sledovat metriky, jako jsou:

 • Návštěvnost webových stránek

 • Povědomí o značce

 • Počet sdílení a interakcí v sociálních médiích

 • Open rate a CTR v e-mailingu

 • Návratnost investic (ROI) z marketingových kampaní


Závěr


Lead gen a demand gen jsou dvě klíčové marketingové strategie, které se vzájemně doplňují a přispívají k úspěchu B2B marketingu. Ačkoliv mají odlišné cíle, zaměření, taktiky a metriky, obě strategie jsou důležité pro vytváření poptávky, získávání leadů a nakonec konverzi těchto leadů na zákazníky.

bottom of page