top of page
Vyhledat

Přes 60% e-shopů se cítí existenciálně ohrožených

Společnost Mallpay provedla průzkum mezi českými e-shopy, který přinesl velice zajímavá data ohledně jejich očekávání a kondice. Bylo osloveno 160 firem napříč trhem.

Pro správnou interpretaci výsledků je ale potřeba si nejdříve zmapovat rozložení sil na e-commerce trhu.


Stav e-commerce v Česku


V roce 2021 bylo v Česku evidováno dle Heureky 50 985 e-shopů. Česká republika měla k 31. březnu 2022 celkem 10 519 913 obyvatel (data z ČSÚ). V přepočtu na obyvatele, včetně dětí, to tedy vychází téměř 5 e-shopů na tisíc obyvatel.


Z pohledu kupní síly českých spotřebitelů je jasné, že většina z těchto e-shopů patří do skupiny malých. Odhadem cca 48 tis e-shopů má roční obrat do 5 mil. Kč. Pokud tedy budeme dělit e-shopy na malé, střední a velké, lze je kategorizovat následovně:

  • malé e-shopy s obratem do 5 mil. Kč = 48 tis subjektů

  • střední e-shopy s obratem do 500 mil. Kč = 900 subjektů

  • velké e-shopy s obratem nad 500 mil. Kč = 40 subjektů


Co konkrétního průzkum odhalil?


Rostoucí inflace a ceny energií způsobují, že spotřebitelé více zvažují nákupy a předpokládám, že tento trend bude sílit. Na otázku, jak vidí e-shopy tuto zimní sezónu, odpovědělo 73%, že očekávají zhoršení. Pouze 10% je optimistických a předpokládá zlepšení meziročních výsledků.


Velké e-shopy vnímají situaci o něco pozitivněji. V této kategorii očekává zhoršení výsledků jen 60%, naopak u malých e-shopů je toto číslo 79%.


Tato pesimistická čísla mají samozřejmě vliv i na vnímání rizika spojeného s vlastní existencí. Přibližně 62% e-shopů se obává, že tyto výsledky reálně ohrožují jejich existenci. Pouze 7% z nich vidí svoji budoucnost jednoznačně pozitivně.
Rostoucí náklady


Inflace, rostoucí ceny energií a sílící konkurence způsobují růst nákladů na provoz e-shopů, ale i na získání nových zákazníků. Mnohem víc než dříve platí pravidlo, že je levnější zákazníka udržet než ho získat.


U 43% e-shopů vzrostl náklad na získání nových zákazníků o 50%, u 20% e-shopů dokonce několikanásobně. To se promítá i do vyšších ztrát, které způsobují zákazníci, kteří si sice zboží objednají, ale nakonec ho nepřevezmou.


Dříve bylo průměrně na jeden takový neuskutečněný prodej potřeba jeden úspěšný. V průzkumu ovšem uvedlo 43% e-shopů, že se jim tyto náklady zvedly na dvojnásobek. Nyní tedy jsou potřeba průměrně 2 marže na pokrytí této ztráty.
Co z toho plyne?

E-shopy jasně identifikovaly jako nejvíce business ohrožující kombinaci faktorů, jako jsou tlak na cenu, konkurenci a růst nákladů.


Pro střední a větší e-shopy z toho plyne, že budou nuceny více optimalizovat celý svůj proces fungování. To znamená od nákladů nutných na provoz, po skladové zásoby, lidské zdroje i marketingové náklady. Z pohledu jejich zákazníků bude nutné investovat do nákupního zážitku a customer care.


Velké e-shopy a marketplaces jako Alza, Mall, CZC, Zoot apod. budou více reagovat na situaci na trhu, který bude čím dál více senzitivní na cenu. A to ještě výraznějšími cenovými akcemi. Osobně předpokládám, že tyto velké e-shopy ještě více posílí svoji pozici na trhu na úkor řady středních a hlavně menších e-shopů.


Pro ostatní to bude hodně o tom, aby si našli svoji unikátnost na trhu a případně aby popřemýšleli, zda energie, čas a úsilí, které do svého podnikání dávají, je ještě smysluplná.
Dominový efekt


V konečném důsledku by pesimistická vánoční sezóna mohla způsobit dominový efekt dalších subjektů, které jsou na e-commerce přímo navázány. Konkrétně to jsou poskytovatelé e-shopových řešení, digitální agentury, celá řada freelancerů, nástroje pro e-shopy apod.bottom of page