top of page
Vyhledat

Už jen férové ceny v e-shopech

V rámci Evropského parlamentu byla přijata nová směrnice, která se zabývá ochranou práv spotřebitele na internetu. Platit začne 22.května 2022 a majitelé e-shopů by se měli na tuto směrnici důkladně připravit.


Její porušení bude postihováno velmi vysokými pokutami, které mohou být až do výše 4% z obratu, případně částkou až 2 mil. EUR. Vedle toho pak hrozí další postihy o náhradě škody a způsobené újmy postihnutému zákazníkovi.


Reálné slevy


V internetových obchodech se často setkáváme s tím, že uváděné slevy se počítají z cen, za které se zboží nikdy v e-shopu neprodávalo (např. doporučená maloobchodní cena). Případně se cena zboží na krátkou dobu nadhodnotí, aby pak následná sleva vypadala lákavěji, např. 85%.


Nově se bude sleva počítat z ceny, kterou měl produkt min. 30 dnů před slevou. Samozřejmě i toto pravidlo dává prostor pro umělé navýšení ceny. Na druhou stranu si myslím, že doba 30 dnů je natolik dlouhá, že se internetovým obchodům žádná taktika s uměle navýšenými cenami dlouhodobě nevyplatí.


Skutečné recenze


Uživatelské recenze mají čím dál větší vliv na nákupní chování uživatelů. Proto jsou po slevách dalším nejčastějším nástrojem, s kterým je uměle manipulováno.


Směrnice nově přikazuje všem, kteří recenze poskytují, aby tyto recenze pocházely pouze od reálných uživatelů, kteří produkty zakoupili nebo alespoň užívali. Poskytovatelé recenzí budou muset uživatele informovat, jaké činí konkrétní opatření k ověřování recenzí.


Toto opatření má dopad i na propagaci na sociálních sítích, kdy bude zakázáno, aby se označení “to se mi líbí” udělovalo uměle, případně se prodejce domluvil s uživatelem na tom, aby dal svůj “like” konkrétnímu zboží.


Už žádný Marketplace jen "na oko"


Zde směrnice cílí především na různé nákupní galerie, které se zaštiťují tím, že dané zboží pouze vystavují, ale “neprodávají”, čímž se snaží vymanit ze zákona o ochraně spotřebitele v případě reklamací a vrácení zboží.


Nově jsou definovány konkrétní požadavky na informace, které budou muset Marketplacy uvádět. Především to, s kým smlouvu koupi produktu uzavírají a zda se na daného prodejce uplatňuje EU právo na ochranu spotřebitele a také, jakou zodpovědnost nese prodejce a jakou zodpovědnost Marketplace.


Všechny tyto informace musí být jasně viditelné. Nestačí jen poznámka ve Všeobecných obchodních podmínkách, případně odkaz na ně.


Personalizované ceny


Vlastníci internetových obchodů, využívajících různé automatizační nástroje, které zobrazují uživatelům personalizované ceny dle jeho předchozího nákupního chování, budou muset o tomto informovat daného spotřebitele.


bottom of page