Workshop

Každou spolupráci s klientem začínám společným workshopem. Cílem je, abychom společně našli odpovědi na rozsáhlý soubor otázek, které následně formují budoucí strategii.

Workshop se skládá ze 3 částí:

1. úvodní call (1h)

2. první část společného workshopu (2-3h)

3. druhá část společného workshopu (2-3h)

1. Úvodní call

Tématem je základní zmapování aktuální situace ve firmě z pohledu výsledků, vnitrofiremní nálady, nedostatků apod. Tyto informace mi pomáhají následně v přípravě workshopu na míru klientovi.

Grafika web (1).png
2. První část workshopu
Grafika web (2).png

V této části se workshopu účastní lidé z boardu a případně i další zaměstnanci, kteří se podílí na rozhodování.

Tématem jsou:

 • směřování firmy

 • firemní filozofie

 • business cíle a očekávání

 • konkurence

 • příležitosti a hrozby

 • interní procesy

 • firemní kultura

 • apod.

Tento workshop je i příležitost pro board firmy, aby mohl sladit jednotlivá očekávání i postoje k vývoji firmy. 

3. Druhá část workshopu

Tato workshopová část je orientovaná směrem do marketingu. Cílem je, abychom našli odpovědi na to, kdo jsou naši zákazníci, jak se chovají a kde se s nimi můžeme potkat.

 

Hlavní témata jsou:

 • zákazníci

 • persony

 • zákaznická cesta

 • zákaznická zkušenost

 • apod.

Grafika web (3).png
Grafika web (4).png
​Dokument Strategického marketingu

Výstupem workshopu je zpracovaný dokument pojednávající o návrhu Strategie.

Obsahuje např. tyto kapitoly:

 • Business cíle

 • Business plán

 • Srovnání s konkurencí

 • Cílová skupina

 • Zákaznická cesta

 • Marketingová strategie

 • Komunikační mix

 • apod.

Rozsah dokumentu je 20 - 40 stran. Představení návrhu strategie probíhá zpravidla formou prezentace.

Poptejte Workshop

Děkui za zprávu