top of page

Zásady práce s vašimi údaji[S1] 

 

Jsme společnost Alexander Visnyai, IČO 70490678, sídlící na adrese: Jar. Haška 667/2, Třebíč, 67401.

 

Provozujeme web na webových stránkách www.jsemstrateg.cz

 

Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I.Zpracování osobních údajů

 

1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, email, tel. číslo

    

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně poskytování služeb.

 

Na základě, jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

2. Newslettery (obchodní sdělení)

 

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od vašeho souhlasu k odběru. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@jsemstrateg.cz

 

II.Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho webu. Jsou to:

provozovatel webové platformy Wix.com Inc., 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.[S2] 

 

III.Co byste dál měli vědět

 

V naší společnosti nemáme [S3] jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V naší společnosti nedochází [S4] k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@jsemstrateg.cz nebo zavolejte na tel. č. 00420 601 142 970

 

IV.Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 18.10.2021

 

bottom of page