Kdo je marketingový stratég?

Mezi marketéry a klienty existuje řada mýtů o tom, kdo nebo co je marketingový stratég, jaká je jeho role nebo jaké by měl mít dovednosti. Takové nejběžnější klišé jsou, že marketingový stratég je někdo, kdo vytváří a realizuje kampaně, že to musí být marketingový ředitel nebo že navrhuje kreativu pro kampaně apod.

Kdo je tedy marketingový stratég?

Je to někdo, kdo umí vytvořit “game plan” (strategii) pro dosažení firemních a marketingových cílů. Pokud bych měl pro lepší představu použít dovednostní charakteristiku (soft skills), tak stratég:

  • umí přemýšlet out of the box
  • je analyticky zaměřený a využívá data a fakta
  • umí dávat nasbíraná data do souvislostí
  • dívá se na problematiku z nadhledu
  • má vynikající všeobecný rozhled
  • dokáže vidět i za roh
  • je kreativní
  • umí velmi dobře komunikovat

Z popisu je tedy patrné, že obor stratéga je z pohledu soft skills velice multifunkční. Osobně přirovnávám stratéga k desetibojařům v atletice. Tato disciplína vyžaduje to, že umíte dobře běhat, skákat, házet atd.

Samozřejmě, že ani stratég není mistr všech možných dovedností a jako každý, tak i on má své nedokonalosti. Mezi ně se rozhodně řadí operativa a projektový management, což jsou disciplíny, kde je vyžadována jiná skladba dovedností typu preciznost nebo smyslu pro detail.

Lead generation

Jaké marketingové dovednosti by měl stratég mít?

Marketingový stratég je velice odborná profese, která vyžaduje neustálé vzdělávání a sledování všemožných trendů. I když někdo může mít přirozeně vhodné dispozice pro to, být dobrým stratégem, neznamená to, že se jím stane na lusknutím prstu. Je to stejné jako v jiných profesích. Můžete mít rádi např. letadla, ale to neznamená, že umíte s letadlem létat.

Použil jsem přirovnání k desetibojaři. Každý lehce nadprůměrný sprinter poběží trať 100m rychleji, než nejlepší desetibojař. Ovšem v kontextu všech disciplín by každý průměrný desetibojař porazil nejlepšího sprintera.

V marketingu je to naprosto stejné. Není potřeba, aby stratég ovládal jednotlivé marketingové disciplíny na úrovni specialisty, ale měl by být výborný v rámci zesynchronizování jednotlivých disciplín tak, že výsledkem jsou splněné cíle.

Přemýšlíte o spolupráci s marketingovým stratégem?

Pokud přemýšlíte o spolupráci s marketingovým stratégem, tak bych vám doporučil si přečíst článek: Jak na spolupráci s marketingovým stratégem, kde popisuji, jak správně takovou spolupráci uchopit.

V případě, že chcete zkonzultovat, zda jste na takovou spolupráci připraveni, co od spolupráce očekávat, jak začít apod. , můžete se na mě kdykoli obrátit a velice rád s vámi vaši konkrétní situaci proberu a pomohu vám najít nejoptimálnější řešení pro vás.