3 hlavní dovednosti marketingového stratéga

Pro klienty může být někdy obtížné poznat, kdo je opravdu marketingový stratég a kdo se za něj případně jen vydává. Proto jsem sepsal z mého pohledu 3 hlavní dovednosti (ukazatele) typu hard skills, které by pro vás mohlo být něco jako filtr, který vám oddělí hrubší zrna od jemného písku.

I když tvrdím, že do marketingového stratéga musí každý dospět, tak věk nebo zkušenosti samy o sobě nestačí. Je k tomu nutné připojit i požadovanou marketingovou odbornost.

1. Znalost Designového procesu

Každý klient má svůj vlastní produkt nebo službu, kterou chce promovat, má svůj brand, styl komunikace, vizuální identitu, cílové publikum, způsob prodeje atd. Proto při tvorbě marketingové strategie nemůžete vycházet z jedné univerzální šablony, ale musíte vždy ke každému přistupovat individuálně.

Tento individuální přístup, při kterém hledáte to správné řešení vedoucí k cíli, se označuje jako designový proces hledání řešení. A každý stratég by měl mít vytvořený vlastní designový proces, kterému věří a díky kterému pro klienty najde optimální řešení.

Pokud tedy uvažujete o spolupráci se stratégem, tak se zeptejte, jaký je jeho osvědčený designový proces.

Lead generation

2. Práce s daty

Návrh jakékoli strategie je o hledání řešení, které obsahuje co nejmenší míru nejistoty. Práce stratéga je založená na práci s hypotézami a následném ověřování těchto domněnek.

Způsobů a technik, jak ověřit pravost hypotéz je víc, ale to, co by měl každý stratég umět využít jsou data. Není potřeba, aby to byl kovaný analytik, ale měl by mít znalost toho, jak data využít pro hypotézy, jak i na základě dat vystavět hypotézy, jak v datech hledat odpovědi a jak datům dávat příběh.

3. Prezentační dovednosti

Vytvoření marketingové strategie pro klienta, je vždy jen část úspěšného řešení. Důležitou součástí je i to, aby stratég dokázal klientovi celou strategii představit a vysvětlit. Určitě to není o tom, že stratég musí klienta obchodovat, ale měl by umět správně a trefně vysvětlit podstatu navržené strategie.

Proces tvorby strategie má různé fáze a v každé je nutné s klientem vést diskuze nad dílčími návrhy. Pokud by stratég realizoval proces navržení strategie způsobem, že předá klientovi výsledný dokument bez jakéhokoli představení, diskuze a oponentury, tak kvalita takového řešení se blíží nule.

Spolupracujete s marketingovým stratégem?

Jste v situaci, kdy:

  • spolupracujete s marketingovým stratégem?
  • jste spolupracovali a nevíte, zda je marketingová strategie správně vytvořená?
  • se vám nedaří realizovat marketingovou strategii?

Ve všech těchto případech se na mě můžete obrátit a velice rád s vámi zkonzultuji současnou situaci. Jedním z prvních kroků by jistě byla oponentura stávající práce a zhodnocení její kvality a míry nejistoty, s kterou pracuje.