Jak na spolupráci s marketingovým stratégem

Pokud už máte zkušenost ze spolupráce s marketingovým stratégem, tak mi určitě dáte za pravdu, že je nutné se na takovou spolupráci důkladně připravit a sladit si vzájemná očekávání. Jinak se totiž může snadno stát, že taková spolupráce rychle skončí značným rozčarováním.

Jak se připravit?

Zamyslete se nad tím, jaké očekávání od spolupráce opravdu máte a jakou situaci by vám měl stratég pomoci vyřešit? Samozřejmě, že dobrý stratég by vám měl umět s touto přípravou pomoci, ale určitě není na škodu, si nejdříve v klidu sám sednout a vše si promyslet.

Jaké situace řešit?

Rozsah situací, které se stratégem můžete řešit, má velký rozptyl. Z pohledu firemních cílů to mohou být např. tyto situace:

 • jak zvýšit obrat
 • jak dosáhnout vyšší ziskovosti
 • jak vstoupit na trh
 • jak zvýšit povědomí o vaší firmě
 • jak vypracovat business plán
 • atd.

Z pohledu marketingových cílů to mohou být např. tyto situace:

 • jak získat více poptávek
 • jak získat nové zákazníky
 • jak zvýšit známost značky
 • jak launchovat novou službu/produkt na trh
 • jak oslovit cílové publikum
 • atd.
Lead generation

Čím začít?

V první řadě je nutné, abyste si odpověděli na otázku, zda jste připraveni do takové spolupráce vstoupit. Je totiž nutné počítat s tím, že bez vašeho zapojení se žádná strategie nedá vytvořit a už vůbec ne následně realizovat. Bude to vyžadovat minimálně čas váš a klíčových lidí ve firmě. A nejen čas, ale i ochotu se zapojit a odpracovat si své vlastní úkoly.

Čemu se vyvarovat?

Velice důležité je, aby na rozhodnutí spolupracovat se stratégem, panovala ve firmě shoda minimálně na úrovni boardu, ideálně i středního managementu. Je velká chyba (a bohužel jsem to několikrát zažil), kdy se majitel firmy rozhodne pro spolupráci a bez ohledu na názor klíčových lidí, je postaví před hotovou věc. V těchto případech je to pak hodně o komunikačních dovednostech stratéga, jak si dokáže daný tým získat.

Jaká je klíčová esence spolupráce?

Jedna z nejdůležitějších věcí, která je pro úspěšnou spolupráci klíčová, tak je jednoznačně otevřenost. Je více než nutné umožnit stratégovi vstoupit do kuchyně a nechat ho nahlédnout pod pokličku. To sebou nese i to, že stratégovi ukážete i tu negativní stránku firmy – od možných problémů s kvalitou produktů a služeb, po problémy v interní komunikaci až po finanční situaci.

Zpětná vazba

Tím, že stratég začne vnímat vaši firmu, firemní kulturu, businessové pojetí apod., může se stát, že rozkryje různá zákoutí firmy, která majiteli zůstala z nějakého důvodu skryta. Jedním z takových důvodů může být manažerské selhání majitele nebo klíčových lidí ve firmě. V tu chvíli je potřeba umět přijmout i takové informace a mít ochotu je napravit.

Jak začít?

Pokud zvažujete spolupráci se stratégem (nebo už spolupracujete), doporučuji si dát úvodní konzultaci, kde můžeme společně zhodnotit vaši současnou situaci a zvážit, zda pro vás má taková spolupráce smysl. V rámci edukace si můžete přečíst další články na toto téma, např. Kdo je marketingový stratég nebo 3 hlavní dovednosti marketingového stratéga