5 důležitých kroků pro vytvoření B2B lead generation strategie

B2B lead generation marketing je proces generování kvalifikovaných potenciálních zákazníků (leads) pro podnikání v oblasti B2B. Cílem je vytvořit zájem o produkt nebo službu a následně potenciálního zákazníka kontaktovat s cílem uzavřít obchod. Často se používá pro produkty a služby, kde je potřeba více interakce s potenciálním zákazníkem, než při běžném prodeji spotřebního zboží.

Celý proces B2B leadgen marketingu se skládá z různých nástrojů a metod, jako jsou e-mailový marketing, obsahový marketing, sociální média, SEO, PPC reklama a další. Smyslem B2B lead generation marketingu je poskytnout zákazníkům relevantní a užitečný obsah, který jim pomůže rozhodnout se pro nákup produktu nebo služby.

Jaké jsou důležité úvodní kroky pro vytvoření lead generation strategie?

1. Stanovte si cíle

Před zahájením lead generation kampaně je důležité stanovit si jasné cíle, ke kterým bude celá strategie směřovat a na základě kterých se budou následně i veškeré aktivity vyhodnocovat.

a) Počet leadů: Kolik leadů chcete generovat během určitého časového období. Tento cíl by měl být realistický a měl by reflektovat schopnosti vašeho týmu, dostupné zdroje a tržní potenciál.

b) Kvalita leadů: Ne všechny leady jsou stejně hodnotné. Některé mohou být „teplejší“ než jiné, což znamená, že jsou blíže k nákupu. Stanovte si cíle týkající se kvality leadů, které chcete generovat.

c) Konverzní poměry: Jaký procentuální podíl vašich leadů se skutečně stává zákazníky? Tento cíl by měl být zaměřen na zlepšení konverzních sazeb.

d) Náklady na akvizici leadu (Cost Per Lead, CPL): Kolik jste ochotni zaplatit za získání jednoho leadu? Stanovení limitu pro CPL vám pomůže udržet vaše náklady pod kontrolou.

e) Návratnost investic (Return on Investment, ROI): Jaká je návratnost vašich investic do generování leadů? Je důležité sledovat, jaké výsledky vaše strategie přináší ve srovnání s tím, kolik jste do ní investovali.

B2B Lead generation - Alexander Visnyai

2. Identifikace cílového trhu

Více informací je součástí e-booku. Pokud vás téma zajímá, vyplňte formulář níže a já vám zašlu e-book.